Deklaracja dostępności cyfrowej

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej lednicamuzeum.pl

Data publikacji strony internetowej:  2002-06-19

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-27

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne:

•    Zamieszczone na stronie filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

•    Zmieszczone na stronie zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych, który będzie uzupełniany w miarę możliwości podmiotu

•    Serwis zawiera dokumenty PDF, które są błędnie odczytywane przez programy dla osób niedowidzących (tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych)

•    Część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR),

•    Muzeum planuje wprowadzić audio deskrypcję dla informacji istotnych na stronie

 

Powody wyłączenia:

Strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Dokumenty bez odpowiedniej struktury zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Zamieszczone filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Poprawienie dostępności strony z cofnięciem się do wcześniejszych lat niosłoby za sobą nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynatorka dostępności - Mariola Olejniczak, edu.mo@lednica.pl

T: 61 425 50 10 (wew.228)

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Joanną Wieczorek, joanna.wieczorek@lednica.pl.

T: 61 425 50 10 (wew. 226)

 

Deklaracja dostępności architektonicznej

 OSTRÓW LEDNICKI


 

Dojazd

 • Komunikacja PKP

Pociąg dojeżdża wyłącznie do stacji Lednogóra, oddalonej od muzeum ok. 6,5 km. Odległość tę trzeba pokonać pieszo, autem lub rowerem (powstała oświetlona ścieżka rowerowa). Stanowi to utrudnienie dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Samochód

Muzeum oferuje parking z wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób z niepełnosprawnością. Miejsca zostały wyznaczone tak, aby odległości, jakie należy pokonać zarówno do kasy, jak i toalety, były możliwie najkrótsze.

 

Obiekt

Muzeum jest obiektem terenowym położonym w większości na wyspie, z kilkoma budynkami, w których znajduje się ekspozycja. Przeprawa na wyspę odbywa się za pomocą promu (oferujemy niezbędną pomoc i opiekę podczas podróży).

 • Główne wejście

Na teren małego skansenu prowadzi droga wyłożona kostką brukową. Wejście na prom wyróżnia odmienna barwa, jednak dla osób poruszających się na wózkach może być ono trudne do pokonania samodzielnie. Pracownik muzeum służy wówczas pomocą.

 • Punkt Informacji

Wszelkie potrzebne informacje oraz pomoc można uzyskać w kasie biletowej. Osoby niesłyszące mogą porozumiewać się z pracownikiem pisemnie.

 • Udogodnienia

Toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się w bliskiej odległości od kasy.

 

Przestrzeń zwiedzania

 • Osoby z niepełnosprawnością ruchową

Muzeum oferuje stałą wystawę plenerową (Ostrów Lednicki, który z małą pomocą można zwiedzić w całości) oraz wystawy czasowe, po których poruszanie się na wózku może być problematyczne: wystawa w spichlerzu (dostępna), wystawy znajdujące się przy budynku kasowym (ograniczona przestrzeń), wystawa na baszcie (brak dostępu).

 • Osoby niesłyszące i niedosłyszące

Wystawy opatrzono bogatymi opisami, mogą one jednak stanowić problem ze zrozumieniem ze względu na fachowy język. Zajęcia lub oprowadzania mogą być przeprowadzone w obecności tłumacza posługującego się polskim językiem migowym, po wcześniejszym zamówieniu.

 • Osoby niewidome i niedowidzące

Osoba niewidząca lub niedowidząca ma prawo wstępu wraz z psem przewodnikiem. Dysponujemy miską dla czworonoga. Po wcześniejszym zgłoszeniu przyjazdu przez grupę muzeum przypisuje do niej pracownika przeszkolonego z obsługi osób niewidomych. Posiadamy makietę 3D, tyflografiki, kopie zabytków. Poza spacerem tematycznym oferujemy również zajęcia dla osób z dysfunkcją wzroku.

 • Odwiedzający z dziećmi

Personel został przeszkolony w zakresie obsługi odwiedzających z dziećmi w różnych grupach wiekowych. Oferujemy możliwość dotykania wybranych eksponatów oraz zwiedzania „w duchu epoki”. Można zwiedzać obiekt z przewodnikiem, przekaz dostosowano do najmłodszych. Posiadamy szeroką ofertę gier i zabaw, a także lekcji oraz warsztatów dla zainteresowanych.

 • Seniorzy

Obiekt jest dostosowany do zwiedzania przez seniorów. Są miejsca odpoczynku, oferujemy również wypożyczenie na czas zwiedzania przenośnych krzeseł składanych.

 • Obsługa

Jesteśmy przygotowani do obsługi osób z niepełnosprawnościami. Uczestniczyliśmy m.in. w warsztatach prowadzonych przez Fundację Inicjatyw Społecznych „Mili Ludzie” z Poznania, których celem było stworzenie instytucji dostępnych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

 • Bilety i grupy

Osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami są uprawnione do wykupienia biletu ulgowego. Podstawą do skorzystania z ulgi jest dokument zaświadczający o niepełnosprawności. Istnieje możliwość przygotowania specjalnej oferty edukacyjnej dla grup, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Prosimy o kontakt e-mail: edu.mo@lednica.pl

lub telefoniczny – 61 427 50 10, wew. 223.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego_OL

Deklaracja dostępności architektonicznej

 

WIELKOPOLSKI PARK ETNOGRAFICZNY


Dojazd

 • Komunikacja PKP

Pociąg dojeżdża wyłącznie do stacji Lednogóra, oddalonej od muzeum ok. 4 km. Odległość tę trzeba pokonać pieszo, autem lub rowerem (powstała oświetlona ścieżka rowerowa). Stanowi to utrudnienie dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Samochód

Muzeum oferuje parking z wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób z niepełnosprawnością. Miejsca zostały wyznaczone tak, aby odległości, jakie należy pokonać zarówno do kasy, jak i toalety, były możliwie najkrótsze.

 

Obiekt

Wielkopolski Park Etnograficzny jest oddziałem plenerowym. Odtwarza tradycyjny wygląd wsi wielkopolskiej przełomu XIX i XX wieku. Tradycyjne budownictwo może stwarzać problemy dla osób z niepełnosprawnością ruchową (wysokie progi, nierówna powierzchnia itp.).

 • Nawierzchnia

Drogi na terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego są wysypane grysikiem (przy zabudowie dworskiej), piaskiem lub pokryte trawą (część wiejska). Wejście do kasy dla osoby poruszającej się na wózku jest niemożliwe. Do wybranych obiektów na terenie skansenu po wcześniejszym poinformowaniu telefonicznym pracownicy rozstawiają podjazdy. Dwór ma stały podjazd.

 • Punkt Informacji

Wszelkie potrzebne informacje oraz pomoc można uzyskać (przed przyjazdem) od konsultantki dostępności pod numerem telefonu (61) 427 50 10 (wew. 223).

 • Udogodnienia

Toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się w bliskiej odległości od kasy.

 

Przestrzeń zwiedzania

 • Osoby z niepełnosprawnością ruchową

Po wcześniejszej informacji telefonicznej muzeum oferuje dostęp do następujących obiektów: dwór ze Studzieńca, chata sołtysa z Dobrca, karczma z Sokołowa Budzyńskiego, budynek z wystawą szkolną, młyn (I poziom), kościół z Wartkowic.

 • Osoby niesłyszące i niedosłyszące

Zajęcia lub oprowadzania po wcześniejszym zamówieniu mogą być przeprowadzone w obecności tłumacza posługującego się polskim językiem migowym.

 • Osoby niewidome i niedowidzące

Osoba niewidząca lub niedowidząca ma prawo wstępu wraz z psem przewodnikiem. Grupom zorganizowanym po wcześniejszym zgłoszeniu przyjazdu muzeum może przypisać pracownika przeszkolonego z obsługi osób niewidomych. Posiadamy tyflografiki i kopie eksponatów. Poza spacerem tematycznym oferujemy również zajęcia dla osób z dysfunkcją wzroku.

 • Odwiedzający z dziećmi

Personel został przeszkolony w zakresie obsługi odwiedzających z dziećmi w różnych grupach wiekowych. Można dotykać wybrane eksponaty i zwiedzać obiekt z przewodnikiem w formie przekazu dostosowanej do najmłodszych. Posiadamy szeroką ofertę gier i zabaw, a także lekcji oraz warsztatów dla zainteresowanych.

 • Seniorzy

Obiekt jest dostosowany do zwiedzania przez seniorów, są miejsca odpoczynku. Oferujemy również wypożyczenie na czas zwiedzania przenośnych krzeseł składanych.

 • Obsługa

Jesteśmy przygotowani do obsługi osób z niepełnosprawnościami. Uczestniczyliśmy m.in. w warsztatach prowadzonych przez Fundację Inicjatyw Społecznych „Mili Ludzie” z Poznania, których celem było stworzenie instytucji dostępnych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

 • Bilety i grupy

Osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami są uprawnione do wykupienia biletu ulgowego. Podstawą do skorzystania z ulgi jest dokument zaświadczający o niepełnosprawności. Istnieje możliwość przygotowania specjalnej oferty edukacyjnej dla grup, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Prosimy o kontakt e-mail: edu.mo@lednica.pl

lub telefoniczny – 61 427 50 10, wew. 223.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego_WPE

Deklaracja dostępności architektonicznej

 

GRÓD W GIECZU


Dojazd

 • Komunikacja miejska

Brak

 • Samochód

Parking terenowy bez wyznaczonych miejsc parkingowych znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu.

 

Obiekt

Rezerwat archeologiczny jest zlokalizowany na zachodnim skraju wsi Giecz w gminie Dominowo - ok. 12 km na północ od Środy Wielkopolskiej. Obejmuje pozostałość jednego z najważniejszych grodów związanych z początkami Polski. Zachowały się tu ślady potężnych drewniano-ziemnych umocnień otaczających wnętrze, w którym wzniesiono budynek muzeum, palatium (fundamenty pałacu książęcego z końca X i początku XI w.) oraz kościół grodowy św. Jana Chrzciciela. W sąsiedztwie, poza wałami umocnień, jest udostępniona do zwiedzania swobodna rekonstrukcja osady wczesnośredniowiecznej.

Z parkingu do wnętrza grodziska prowadzi żwirowa droga gruntowa. Teren jest płaski.

Budynek Muzealny ma salę wystawową na jednym poziomie. Można się po nim swobodnie poruszać na wózku. W holu znajdują się kanapy, a przed budynkiem ławki do odpoczynku. Toaleta jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W holu przy kasie jest infokiosk z informacjami na temat ekspozycji – użyteczny dla osób niesłyszących. Całość ekspozycji jest czytelnie opisana. Film prezentowany w sali ekspozycji ma napisy. Osoby niewidome mogą dotykać replik.

Drewniany XVIII-wieczny kościół parafialny św. Jana Chrzciciela – przed głównym wejściem do kościoła są dwa schody.

Osada piastowska: obejmuje parterowy budynek z salą ekspozycyjną, toaletą dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz chaty, budowle i urządzenia drewniane (ze schodami lub wysokimi progami – niedostępnych dla osób poruszających się na wózkach). Ciekawą formą aktywnego zwiedzania w warunkach plenerowych są warsztaty (np. garncarstwa, tkactwa).

 • Główne wejście

Wejście do budynku muzealnego jest na poziomie gruntu. Można dojechać samochodem.

 • Punkt Informacji

Wszelkie potrzebne informacje oraz pomoc można uzyskać w kasie biletowej znajdującej się w budynku muzeum. Osoby z dysfunkcją słuchu mogą porozumiewać się z pracownikiem pisemnie.

 • Udogodnienia

Toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową znajdują się w budynku muzeum oraz w budynku w obrębie osady piastowskiej. Dysponujemy również miejscem do pielęgnacji niemowląt i małych dzieci. W obiekcie znajduje się miejsce, w którym można pozostawić wózek dziecięcy na czas zwiedzania.

 

Przestrzeń wystawowa

 • Osoby z niepełnosprawnością ruchową

Muzeum oferuje wystawy stałe oraz czasowe, po których można poruszać się bez przeszkód w postaci progów. Przed eksponatami znajduje się wystarczająca przestrzeń manewrowa. Do muzeum prowadzi kamienisto-żwirowa ścieżka, która może stanowić nieznaczne utrudnienie dla osób poruszających się na wózkach.

W osadzie piastowskiej znajduje się budynek z salą ekspozycyjną oraz kilka niewielkich chat, do których dostęp utrudniają wysokie progi. Do budynków i urządzeń można podjeżdżać na wózku, nawierzchnia jest gruntowa, trawiasta, płaska.

 • Osoby niesłyszące i niedosłyszące

Wystawy opatrzono bogatymi opisami, które mogą pełnić funkcję przewodnika. Opisy znajdują się również przy eksponatach.

 • Osoby niewidome i niedowidzące

Repliki eksponatów można poznawać dotykowo. Nie posiadamy audioprzewodników dostosowanych dla osób niewidomych oraz niedowidzących. Żadna z wystaw nie ma opisu w alfabecie Braille’a. Osoba niewidoma lub niedowidząca ma prawo wstępu z psem przewodnikiem. Dysponujemy miską dla czworonoga.

 • Odwiedzający z dziećmi

Można zwiedzać obiekt z przewodnikiem w formie dostosowanej do najmłodszych, dysponujemy również materiałami do łatwego czytania. Posiadamy szeroką ofertę gier i zabaw, a także lekcji oraz warsztatów dla zainteresowanych. Oferujemy możliwość zakupu pamiątek.

 • Osoby starsze

Obiekt jest dostosowany do zwiedzania przez osoby starsze. Ekspozycja została wyposażona w miejsca odpoczynku, co pozwala na dostosowanie tempa zwiedzania do indywidualnych potrzeb. Oferujemy również możliwość wypożyczenia składanych krzeseł na czas zwiedzania. Zachęcamy do uczestnictwa w wydarzeniach adresowanych do seniorów.

 • Obsługa

Jesteśmy przygotowani do obsługi osób z niepełnosprawnościami.

Grupy prosimy o wcześniejszy kontakt.

 • Bilety i grupy

Osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami są uprawnione do wykupienia biletu ulgowego. Do skorzystania z ulgi uprawnia dokument zaświadczający o niepełnosprawności.

W czwartki wejścia są bezpłatne.

Grupy osób poruszających się na wózkach prosimy o wcześniejsze powiadomienie o wizycie w kasie biletowej muzeum pod nr. telefonu: 61 285 92 22.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego_GGC

Deklaracja dostępności architektonicznej

 

GRÓD W GRZYBOWIE


Dojazd

 • Komunikacja miejska

Brak

 • Samochód

Jest parking terenowy bez wyznaczonych miejsc parkingowych.

 

Obiekt

Muzeum jest zlokalizowane we wsi Grzybowo, ok. 8 km na wschód od Wrześni. Obejmuje teren grodziska o powierzchni 4,75 ha oraz budynek muzealny z salami wystawowymi na jednym poziomie.

Główne wejście

Wejście do budynku jest na poziomie gruntu. Podjazd z parkingu wiedzie po terenie piaszczysto-trawiastym. Dojazd do budynku muzealnego po bruku.

 • Punkt Informacji

Wszelkie potrzebne informacje oraz pomoc można uzyskać w kasie biletowej znajdującej się w budynku muzeum. Osoby z dysfunkcją słuchu mogą porozumiewać się z pracownikiem za pomocą pisma.

 • Udogodnienia

Toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się w budynku muzeum. W obiekcie jest miejsce, w którym można pozostawić wózek dziecięcy na czas zwiedzania.

 

Przestrzeń wystawowa

 • Osoby z niepełnosprawnością ruchową

Muzeum oferuje wystawy stałe oraz czasowe, po których można poruszać się bez przeszkód w postaci progów. Przed eksponatami znajduje się wystarczająca przestrzeń manewrowa. Utrudnieniem może być konieczność otwierania drzwi oraz brak windy na taras widokowy mieszczący się na szczycie budynku muzealnego.

Teren, na którym znajduje się osada jest płaski i porośnięty trawą. Progi utrudniają dostanie się do wnętrza chat, jednak ekspozycja jest dobrze widoczna dla osób znajdujących się na zewnątrz.

 • Osoby niesłyszące i niedosłyszące

Wystawy opatrzono bogatymi opisami, które mogą pełnić funkcję przewodnika. Opisy znajdują się również przy eksponatach.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego_GGR