Projekt Lednica to badania powierzchniowe z wykorzystaniem wykrywaczy metali realizowane od końca marca 2018 r. wokół południowej i środkowej części jeziora Lednica – w otoczeniu zabytku tj. „wyspy Ostrów Lednicki” uznanej za pomnik historii, w granicach i pobliżu krajobrazu kulturowego wpisanego do rejestru zabytków. Prace prowadzone są na terenie, który należy uznać za jeden z najcenniejszych pod względem dziedzictwa archeologicznego w kraju.

Instytucją odpowiedzialną za realizację zadania jest Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

Zadanie jest realizowane wraz ze Stowarzyszeniem Wielkopolska Grupa Eksploracyjno – Historyczna „GNIAZDO” i Lidią Żuk oraz Mikołajem Kostyrką. Wszelkie działania są uzgadniane i realizowane pod nadzorem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i za pisemną zgodą właścicieli oraz użytkowników konkretnych gruntów.

Są to jedne z największych w Polce badań powierzchniowych – realizowane przez archeologów przy współudziale detektorystów. Ich sprzęt i wiedza wykorzystywana jest do prowadzenia badań naukowych.

Specjalnie na potrzeby tego projektu wypracowano metodykę i model badań oparty na kwadratach analitycznych oraz Systemach Informacji Przestrzennej. W celu realizacji tego zadania przeprowadzono szereg szkoleń i warsztatów. W trakcie badań – dzięki uprzejmości sponsorów, Talcomp Systemy Bezpieczeństwa Konrad Talar i RUTUS Arkadiusz Rutyna – wykorzystywane i testowane są najnowsze modele detektorów, renomowanych producentów.

Zadanie realizowane jest etapowo, przez kilka lat na powierzchni około 37,88 km2, z wyłączeniem terenów zabudowanych i działek, których właściciele nie wyrażą zgody na ww. badania. Intensywność prac w poszczególnych latach uzależniona jest od warunków atmosferycznych i środków finansowych.