Kostyrko M., Kowalczyk A., Żuk L. 2019 Opracowanie wyników badań przeprowadzonych w 2019 r. w związku realizacji zadania pn. Antropopresja a dziedzictwo archeologiczne. Przykład Lednickiego Parku Krajobrazowego, Dziekanowice.

Żuk L. 2020 Zbiorcze, końcowe opracowanie i raport konserwatorski z realizacji projektu pt. „Antropopresja a dziedzictwo archeologiczne. Przykład Lednickiego Parku Krajobrazowego”, Dziekanowice.