Zespół składa się z pracowników Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, pracowników Wydziału Archeologii UAM, niezależnych ekspertów i członków Stowarzyszenia Gniazdo W.G.E.-H. "Gniazdo"


 

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Prof. dr hab. Andrzej Marek Wyrwa

Dr Andrzej Kowalczyk

Mgr Arkadiusz Tabaka

Mgr Danuta Banaszak

Mgr Paweł Sankiewicz

Mgr Alina Ewertowska

Mgr Ewa Pawlak

Mgr Mateusz Wawrzyniak

Mgr Dominika Kubiak

Daniel Tomczyk


 

Wydział Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr Lidia Żuk


 

Niezależni eksperci

Dr Mikołaj Kostyrko


 

Stowarzyszenia W.G.E.-H. "Gniazdo"

Krystian Sobkowiak

Grzegorz Mazurkiewicz

Anna Broda

Barbara Mazurkiewicz

Maciej Michalewicz

Katarzyna Michalewicz

Krzysztof Woźny

Wojciech Ziemkowski

Jakub Ciesielski

Izabela Długa

Łukasz Czajkowski

Dawid Gembara

Marek Pieczyński

Szymon Michalak

Majka Kuczyńska

Paweł Ziętarski

Aleksander Przybylski

Sławomir Sobociński

Paweł Mueller

Zbigniew Góral

Karolina Domagalska

Karol Kasprzak

Przemysław Bednarek

Artur Troncik