PROJEKT LEDNICA „RAZEM DLA RATOWANIA ZABYTKÓW” – DALSZE BADANIA POWIERZCHNIOWE

W drugiej połowie listopada 2021 roku w ramach Projektu Lednica „Razem dla ratowania zabytków” wspólnie ze Stowarzyszeniem Wielkopolska Grupa Eksploracyjno-Historyczna „GNIAZDO” w okolicy miejscowości Dziekanowice przeprowadzono kolejne badania powierzchniowe przy użyciu detektorów metali.
Badania mają na celu rozpoznanie i dokumentację dziedzictwa archeologicznego, zabezpieczenie zabytków ruchomych przed nielegalnie działającymi „poszukiwaczami skarbów” oraz weryfikację dotychczasowego stanu wiedzy o przemianach kulturowych wokół jeziora Lednica.
Dotychczasowe prace pozwoliły pozyskać ponad 2900 zabytków, w tym ponad 500 przedmiotów wczesnośredniowiecznych.
Dalsze badania we wschodniej części Lednickiego Parku Krajobrazowego planowane są na wiosnę 2022 roku.