PROJEKT LEDNICA „RAZEM DLA RATOWANIA ZABYTKÓW” ROZPOCZĘTY!

Z końcem marca Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy wraz ze Stowarzyszeniem Wielkopolska Grupa Eksploracyjno-Historyczna „GNIAZDO” przy współudziale Lidii Żuk i Mikołaja Kostyrko z Instytutu Archeologii UAM w Poznaniu, za zgodą Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków rozpoczęło badania powierzchniowe z wykorzystaniem wykrywaczy metali wokół południowej i środkowej części jeziora Lednica – w otoczeniu zabytku, tj. „wyspy Ostrów Lednicki”.

Są to jedne z największych w Polsce badań powierzchniowych z zastosowaniem nowoczesnych metod dokumentacji, realizowane na obszarze około 38 km2 przez archeologów przy współudziale detektorystów!

Badania mają na celu rozpoznanie i dokumentację dziedzictwa archeologicznego, zabezpieczenie zabytków ruchomych przed nielegalnie działającymi „poszukiwaczami skarbów” oraz weryfikację dotychczasowego stanu wiedzy o przemianach kulturowych wokół jeziora Lednica.

Specjalnie na potrzeby tego projektu wypracowano metodykę i model badań oparty na kwadratach analitycznych oraz Systemach Informacji Przestrzennej. W celu realizacji tego zadania przeprowadzono szereg szkoleń i warsztatów. W trakcie badań – dzięki uprzejmości sponsora, firmy Talcomp Systemy Bezpieczeństwa Konrad Talar – wykorzystywane i testowane są najnowsze modele detektorów, produkowanych przez renomowane firmy.

Pierwszy etap badań będzie realizowany przez najbliższe dwa lata po wschodniej stronie jeziora Lednica w miejscowościach Dziekanowice, Fałkowo i Imielenko na powierzchni około 150 ha pól, łąk i lasów.

Już teraz pragniemy serdecznie podziękować właścicielom tych terenów za umożliwienie przeprowadzenia ww. badań.

O wynikach badań i dokonanych odkryciach będziemy informować!